Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Kanjertraining

Op de Prins Willem-Alexanderschool werken we met Kanjertraining, omdat we staan voor een veilige school voor onze leerlingen, hun ouders/ verzorgers en ons personeel. Kanjertraining gaat ervan uit dat kinderen in de basis te vertrouwen willen zijn en geeft handvatten voor het omgaan met elkaar in sociale situaties. Kanjertraining leert kinderen om respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. In de Kanjerafspraken die staan op de posters in de groepen is vastgelegd hoe we dit doen. 
Als het even mis gaat, wordt van leerkrachten, leerlingen en ouders verwacht dat zij oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.
 
Aan de hand van de volgende vier gedragstypen maakt kanjertraining het gedrag van kinderen inzichtelijk:

Bron: https://www.kanjertraining.nl/
 
In de Kanjertraining leren kinderen door middel van Kanjerlessen, spelletjes en verhalen inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en dat van een ander. Zo leren kinderen omgaan met gevoelens van zichzelf en de ander, complimenten geven en ontvangen, hun grenzen aangeven, samenwerken, elkaar feedback geven, elkaar begrijpen en zelfvertrouwen krijgen.  Daarnaast staat Kanjertraining ook voor plezier hebben met elkaar. De spelletjes, die vaak met de hele klas worden gespeeld, werken verbindend en zorgen ervoor dat de kinderen elkaar nog beter leren kennen.

Om tot leren te kunnen komen, is het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. Het fijn hebben in de klas en op school is de basis om te kunnen leren. Niet het leren, maar een sociaal welbevinden is voor onze school het startpunt. Kanjertraining helpt de leerlingen, leerkrachten en hun ouders/ verzorgers om zich sociaal-emotioneel sterk te voelen. We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling in het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVas).

Meer informatie in de "Kanjertaal voor ouders"