Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide locaties; Valkweg en Waalslaan. Er zijn twee vertegenwoordigers per locatie vanuit het personeel (de PMR) en twee vertegenwoordigers per locatie vanuit de ouders (de OMR). Beide geledingen trekken gezamenlijk op, maar hebben niet altijd dezelfde wettelijke taken, rechten en plichten.

De MR is een wettelijk verplicht orgaan. De taak van de MR is controlerend en adviserend naar de schooldirectie. Dit vanuit onze gezamenlijke doelstelling om voor onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs in een veilige omgeving te realiseren. 

Voor schooloverstijgende zaken is er binnen de SCOPS ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), met vertegenwoordigers uit de ouder- en personeelsgeleding van de drie SCOPS-scholen. 

Leden van onze MR:

Oudergeleding Valkweg:
- Raime Serifova
- Jeroen van Dis 

   

Oudergeleding Van der Waalslaan:
- Rebecca van den Herik
- Judith Scholten (voorzitter MR/tevens vertegenwoordiger in de GMR)

   

Personeelsgeleding Valkweg:
- Erika Tukker
- Willemiek Remans (secretaris MR)

Personeelsgeleding Waalslaan:
- Marijn Zijderveld (tevens vertegenwoordiger in de GMR)
- Jan Hoftijzer

Vaste gasten bij (een deel van) de vergaderingen:
- Thon Koning (directeur)
- Willemieke van Wingerden (directeur)
- Liesbeth den Haan (notuliste)

Wilt u als ouder of personeelslid iets besproken hebben in de MR, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met iemand uit de personeels- of oudergeleding van uw locatie. U kunt de MR ook mailen via mr@pwa95.nl .

Op de MR-vergadering van 13 juni 2022 zijn de volgende punten besproken:
 • 1e kwartaalrapportage 2022
 • Schoolformatieplan 2022-2023
 • Beknopt Jaarverslag SCOPS
 • NPO schoolprogramma PWA
 • Cito Eindtoets 2022
 • Opvolging Jolanda Maaskant

Op de MR-vergadering van 17 oktober 2022 zijn de volgende punten besproken:
 • Schaduw op het plein Waalslaan
 • Parkeersituatie Waalslaan
 • Ervaringen lunchtijd 
 • Ouderbijdrage
 • Update nieuwbouw
 • Corona beleidsplan
 • 2e en 3e kwartaalrapportage
 • Schooljaarplan
De volgende MR-vergadering is gepland op ... 2023.

Jaarverslag MR 2020-2021