Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van beide locaties; Valkweg en Waalslaan. Er zijn twee vertegenwoordigers per locatie vanuit het personeel (de PMR) en twee vertegenwoordigers per locatie vanuit de ouders (de OMR). Beide geledingen trekken gezamenlijk op, maar hebben niet altijd dezelfde wettelijke taken, rechten en plichten.

De MR is een wettelijk verplicht orgaan. De taak van de MR is controlerend en adviserend naar de schooldirectie. Dit vanuit onze gezamenlijke doelstelling om voor onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs in een veilige omgeving te realiseren. 

Voor schooloverstijgende zaken is er binnen de SCOPS ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), met vertegenwoordigers uit de ouder- en personeelsgeleding van de drie SCOPS-scholen. 

Leden van onze MR:

Oudergeleding Valkweg:
- Erica Verheij-de Raad
- Angela Kleijn​​​​​​​

   

Oudergeleding Van der Waalslaan:
- Rebecca van den Herik
- Judith Scholten (voorzitter MR/tevens vertegenwoordiger in de GMR)

   

Personeelsgeleding Valkweg:
- Erika Tukker
- Willemiek Remans (secretaris MR)

Personeelsgeleding Waalslaan:
- Marijn Zijderveld 
- Jan Hoftijzer(tevens vertegenwoordiger in de GMR)

Vaste gasten bij (een deel van) de vergaderingen:
- Thon Koning (directeur)
- Daphne van IJzeren (directeur)
- Liesbeth den Haan (notuliste)

Wilt u als ouder of personeelslid iets besproken hebben in de MR, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met iemand uit de personeels- of oudergeleding van uw locatie. U kunt de MR ook mailen via mr@pwa95.nl .
 

Op de MR-vergadering van donderdag 13 juni 2024 zijn de volgende punten besproken:

 • Schoolplan 2024-2028
 • Conceptbegroting OR
 • Ouderbijdrage
 • Doorstroomtoets groep 8
 • Schoolgids
 • RI&E
 • Verbouwing Waalslaan/nieuwbouw Valkweg

De volgende MR-vergadering is op dinsdag 24 september 2024


Op de MR-vergadering van maandag 8 april 2024 zijn de volgende punten besproken:
 • 1e kwartaalrapportage 2024
 • Werkdrukverminderingsgelden
 • (Concept) Begroting PWA
 • Werving 2 nieuwe ouders MR Valkweg
De volgende MR-vergadering is op donderdag 13 juni 2024
 

Op de MR-vergadering van woensdag 24 januari 2024 zijn de volgende punten besproken:

 • Aan het begin van de vergadering was dhr. J. Berghout (college van bestuur van de SCOPS) op bezoek
 • Rol directie
 • Samenwerking Partou
 • 4e kwartaalrapportage 2023
 • MR-jaarverslag 2022-2023
 • Communicatie MR

De volgende MR-vergadering is gepland op maandag 8 april 2024.

Jaarverslag MR 2022-2023

 Op de MR-vergadering van maandag 12 juni2023 zijn de volgende punten besproken:
 
 • Schoolformatieplan 2023/2024
 • Cito eindtoets
 • Nieuwe rapporten
 • Nieuwe gesprekscyclus
 • Evaluatie inspectiebezoek 25 mei 2023

De volgende MR-vergadering is gepland op 12 oktober.