Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Beleid tegen grensoverschrijdend gedrag

Op onze school heerst een veilig en prettig pedagogisch klimaat. Dat vinden we niet alleen zelf, maar dat blijkt ook uit (landelijk genormeerde) onderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel. Ook de onderwijsinspectie kwalificeerde dit aspect op onze school als "goed".

Natuurlijk zijn we daar als team blij mee en trots op. Maar... het betekent niet dat er op onze school geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag. We verstaan hieronder gedrag dat op verschillende manieren kan plaatsvinden: verbaal, fysiek, materieel. Het kan bijvoorbeeld gaan om pesten, agressief gedrag, spullen kapot maken of stelen, discriminatie en seksuele toenadering of -intimidatie. Het gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die er mee wordt geconfronteerd, ervaart het als ongewenst en onaangenaam. Elke situatie van grensoverschrijdend gedrag staat op zichzelf, en is situationeel/ contextueel en vraagt een eigen afweging en aanpak.

We hebben gedegen onderzoek gedaan naar wat de beste manieren zijn om pestgedrag op school aan te pakken, en vooral: te voorkómen. We hebben ervoor gekozen om met Kanjertraining te gaan werken. Deze methode is er vooral op gericht om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Kanjertraining gaat ervan uit dat kinderen in de basis te vertrouwen willen zijn en geeft handvatten voor het omgaan met elkaar in sociale situaties. Meer informatie hierover kunt u lezen onder het kopje 'Kanjertraining' op deze website.

Hier vindt u de link naar het protocol grensoverschrijdend gedrag. In dit beleidsdocument zijn schoolbreed gemaakte afspraken vastgelegd over preventieve en curatieve maatregelen. Het moet in nauwe samenhang gezien worden met de beleidsnotitie sociale veiligheid (2020). Hierin worden alle zaken beschreven die, naast het protocol, betrekking hebben op de sociale veiligheid van onze leerlingen.