Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Ouderraad

Op beide locaties hebben we een enthousiaste, actieve ouderraad, waar we als leerkrachten en directie heel blij mee zijn. De OR houdt zich voornamelijk bezig met de volgende zaken:
  • Hulp bij bijzondere activiteiten, zoals feesten en vieringen
  • Beheer vrijwillige ouderbijdrage (i.o.m. de directie)
Activiteiten waar de OR aan meewerkt:
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstvieringen
  • Paasmaaltijd
  • PWA-feest
  • Sporttoernooien
  • Afscheidsmusical groep 8
  • Ouderavonden
  • Bijzondere activiteiten op school
Ouderbijdrage.
De vrijwillige ouderbijdrage (schoolgeld) is € 16,50 per jaar per kind. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor zaken die niet binnen het onderwijsbudget vallen. Deze uitgaven hebben vrijwel allemaal betrekking op bovenstaande activiteiten. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar het geld is wel nodig om leuke dingen te kunnen blijven doen voor de kinderen. We hopen dus dat u allemaal uw deel wilt bijdragen. ​U ontvangt via Parro een betaalverzoek en kunt hierbij kiezen om in 2 termijnen te betalen. Als u méér wilt geven dan € 16,50 is dit ook een optie en zijn we daar als school heel erg blij mee. 
 
Lid worden van de OR
De OR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 ouders per locatie. Er ontstaat een vacature als een van de leden aftredend is en zich niet herkiesbaar stelt. Dit wordt altijd bekend gemaakt in de nieuwsbrief. U kunt zich dan desgewenst aanmelden bij de secretaris van de OR. Als er meerdere aanmeldingen zijn, zal er een stemming plaatsvinden binnen de OR. Deze stemming is vertrouwelijk. De secretaris van de OR zal de uitslag van die stemming persoonlijk meedelen aan de kandidaten. De uitslag wordt niet openbaar. In de nieuwsbrief wordt alleen vermeld wie het nieuwe OR-lid is.

U kunt de ouderraad bereiken via:
orvalkweg@pwa95.nl
orwaalslaan@pwa95.nl

Klik hier voor het OR-reglement/-werkplan: