Welkom op de pagina van groep 7B

Onze klas
Wij zijn groep 7B! Onze klas telt 20 kinderen en wij hebben een juf en een meester. We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De kanjertraining helpt ons hierbij ook. Met de kanjertraining gaat het over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met elkaar maken we er een leuk en leerzaam jaar van.

Vakken
Wij werken zoals vele groepen dagelijks aan godsdienst, rekenen, taal en spelling. De zaakvakken en begrijpend lezen komen zo’n twee à drie keer per week naar voren. 

Zaakvakken
Blink is onze nieuwe methode, die op allerlei manieren probeert om de kinderen zelf dingen te laten ontdekken van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Dit gebeurt door middel van spelletjes, proefjes, onderzoek en experimenten. Vaak laten we na de les met een korte presentatie aan elkaar zien wat we geleerd of ontdekt hebben.
Laptops
We werken veel met laptops. Op die laptops oefenen we de lesstof in. Dat is heel handig, want de laptop vertelt je meteen welke som goed is en welke niet en je kunt jezelf direct verbeteren. Uiteraard werken we ook nog gewoon op papier, waar we sommen op uitrekenen. Ook tijdens de instructie oefent iedereen mee op het wisbordje.

Activiteiten / projecten
Elk jaar vieren wij het PWA-feest. Het thema voor dit jaar is nog onbekend. Ook gaan wij in groep 7 naar de Hooizolder en het Nationaal Archief. Daarnaast wordt in groep 7 het theoretische verkeersexamen afgenomen. We oefenen hier veel voor; leuk en leerzaam!