Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Welkom op de pagina van groep 6C

Onze klas
Onze klas bestaat uit 23 leerlingen een meester en een juffrouw. Meester Bakker geeft les op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Sterrenburg op donderdag en vrijdag. Na de herfstvakantie krijgen we versterking van Meester Levi van der Maat en die paar handen extra in de klas zijn vanzelfsprekend van harte welkom. We hopen dat meester Levi een mooie en leerzame tijd heeft in onze groep.


We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De kanjertraining helpt ons hierbij. Met kanjertraining gaat het over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met elkaar proberen we er een leuk en leerzaam jaar van te maken.

Vakken
Iedere dag beginnen we met Bijbelse geschiedenis. We luisteren dan naar een verhaal uit de bijbel, praten hierover en maken er ook wel eens een werkstukje over. Rekenen, taal en spelling doen we op de computer. Ook de zaakvakken (Blink), verkeer en begrijpend lezen (Atlantis) komen ook iedere week aan bod. Natuurlijk mogen handvaardigheid en tekenen niet ontbreken.
 
Activiteiten / projecten
Elk jaar vieren wij het PWA-feest. Het thema voor dit jaar is nog onbekend. Daarnaast ondernemen wij in groep 6 ook leuke en leerzame activiteiten. Normaal gesproken staan de volgende activiteiten ook op de planning: De schoolreis, sinterklaas, het schoolontbijt, de Hooizolder, een bezoekje aan de bieb e.d. 

Twee keer per jaar hebben wij een creamiddag.

Ook besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen. Zo vieren wij kerst in de kerk en is er een paasmaaltijd en –viering in de klas. Helaas kon er door Corona afgelopen jaar niet veel door gaan, maar lijkt het erop dat er dit jaar weer meer kan.

Laptops
Op onze school werken we alweer een aantal jaar met laptops. Het gebruik hiervan wordt een goede gewoonte. Natuurlijk blijven wij ook schrijven in onze schriften, dingen uitrekenen op ons kladblok etc. Schrijven is en blijft belangrijk!
 

Hieronder vindt u nog wat foto’s van onze groep. Zoals u ziet zijn we een leuk clubje met elkaar.