Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Welkom op de pagina van groep 6C

Onze klas
Onze klas bestaat uit 19 enthousiaste leerlingen. Meester Daniël staat iedere dag met plezier voor deze groep. Samen werken we hard en helpen we elkaar waar nodig. Zodra de kinderen over de drempel van het klaslokaal heen stappen komen ze in een veilige omgeving. Hierbij helpt de kanjertraining ons door onderling vertrouwen in de groep te bevorderen. Dit doen we door samen na te denken over welk gedrag wenselijk is en soms hoort daar een opbouwend spelletje bij. Kortom in deze groep is het gezellig en samen hopen we er een leerzaam jaar van te maken!

Vakken
We beginnen de dag met stil lezen en een Bijbelverhaal. De kinderen hebben ook hun eigen Bijbel gekregen waar we af en toe eens uit mogen lezen. Na het Bijbelverhaal beginnen we met rekenen, taal en spelling. Tijdens uitleg werken we veel op papier. De meeste lesopgaven worden gemaakt op de computer. Iedere dag werken we ook uit de methode van Atlantis. Deze methode bevordert vier vaardigheden: begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat en leesplezier. De zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek krijgen ook een vast plekje in de week. Als laatste maar niet de minste zijn de kinderen ook fanatiek bezig met de vakken verkeer, Engels, muziek, handvaardigheid en tekenen.
Activiteiten / projecten
Elk jaar vieren wij het PWA-feest. Het thema voor dit jaar is nog onbekend. Daarnaast ondernemen wij in groep 6 ook leuke en leerzame activiteiten. Normaal gesproken staan de volgende activiteiten ook op de planning: De schoolreis, sinterklaas, het schoolontbijt, de Hooizolder, een bezoekje aan de bieb e.d. 

Twee keer per jaar hebben wij een creamiddag.

Ook besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen. Zo vieren wij kerst in de kerk en is er een paasmaaltijd en –viering in de klas.

Laptops
We werken veel met laptops. Op die laptops oefenen we de lesstof in. Dat is heel handig, want de laptop vertelt je meteen welke som goed is en welke niet en je kunt jezelf direct verbeteren. Uiteraard werken we ook nog gewoon op papier, waar we sommen op uitrekenen. Ook tijdens de instructie oefent iedereen mee op het wisbordje of in het schrift.