Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Welkom op de pagina van groep 5C

Onze klas 
Onze klas bestaat uit 22 leerlingen en 2 juffen. Op maandag en vrijdag hebben we ook nog een stagejuf, juf Janet. We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De kanjertraining helpt ons hierbij ook. Met de kanjertraining gaat het over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met elkaar maken we er een leuk en leerzaam jaar van. 

Vakken 
Wij werken zoals vele groepen dagelijks aan godsdienst, rekenen, lezen, taal, spelling en begrijpend lezen. De zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur&techniek komen meestal ’s middags aan bod. We gebruiken hiervoor de methode Blink, waarbij de kinderen vooral zelf dingen ontdekken. Dit gebeurt door middel van spelletjes, proefjes, onderzoek en experimenten. Vaak laten we na de les met een korte presentatie aan elkaar zien wat we geleerd of ontdekt hebben. In groep 5 beginnen we ook met het leren van Engels. Dit doen we met de methode Take it easy. 

Laptops 
We hebben in de klas allemaal onze eigen laptop. Met rekenen, taal, spelling en ook regelmatig met begrijpend lezen verwerken we onze lessen via de laptop. We doen dit nadat we van de juf uitleg hebben gekregen en met elkaar hebben geoefend. Ook werken we met Word, Teams en PowerPoint. Verder kunnen we het automatiseren van bijvoorbeeld de tafelsommen ook fijn oefenen met de laptop. 
 
Gymnastiek 
Op dinsdagmorgen krijgen we gym van juf Nikki en op vrijdagmiddag gymmen we gewoon met onze eigen juf. Het is fijn om samen te sporten en te bewegen. 
 
Activiteiten / projecten 
Elk jaar vieren wij het PWA-feest. Het thema voor dit schooljaar is nog onbekend. Twee keer per jaar hebben wij een creamiddag. Tevens besteden wij uiteraard aandacht aan de christelijke feestdagen. Zo vieren wij Kerst in onze eigen groep met onze juffen.