Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

Welkom op de pagina van groep 4C

In onze groep zitten 26 kinderen en met elkaar zijn wij groep 4c. We horen er allemaal bij en we mogen zijn wie we zijn. We hebben het goed met elkaar.

De kanjertraining leert ons dat we in de groep elkaar vertrouwen, elkaar helpen en samenwerken. De witte, rode, zwarte en gele pet helpen ons hierbij.
Op maandag, dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag werkt juf Joke Struijk en op dinsdagmorgen en woensdag werkt juf Marieke Wemmers.

Wij werken met dagritmekaarten, zo weten we precies wat er die dag op de planning staat. Om alle kinderen recht te doen, zijn er verschillende niveaus. Hierbij kunt u denken aan extra instructie of pluswerk.

Om alle kinderen actief mee te laten doen met het onderwijs gebruiken we allerlei werkvormen. Een wisbordje is hier een voorbeeld van, zo kunnen we snel zien of de lesstof is begrepen.

Rekenen
In groep 4 leren we de tafel van 1 tot en met 10. We oefenen en automatiseren de sommen tot 20 goed om zo ook de sommen tot 100 gemakkelijker uit te kunnen rekenen.
Aan het eind van het schooljaar rekenen we sommen als 25 + 34 of 64 - 9 uit. Tijdens de projecttaak besteden we veel tijd aan analoog en digitaal klokkijken (hele/halve uren en kwartieren). Ook maken we geldsommen en besteden aandacht aan meten en wegen.
 

Spelling
Spellingregels helpen ons om woorden goed te schrijven. Klankzuivere woorden schrijf je goed op door elke letter die je hoort op te schrijven. Weetwoorden leren we door veel te oefenen. Schrijven we plein of plijn? Daarnaast zijn er ook nog regelwoorden. Schrijf ik hond met een d of t? Maak er meer van en je weet het. We leren de bakker regel (ik hoor een korte klank aan het eind van de klankgroep en schrijf de letter erna twee keer). Verder ook de jager regel (ik hoor een lange klank aan het eind van de klankgroep en hoef maar 1 letter op te schrijven).

Taal
We lezen een verhaal en leren zo nieuwe woorden (woordenschat).
Ook schrijven we een eigen verhaal op of vertellen dit aan elkaar. Daarnaast leren we het alfabet, samengestelde woorden en zoeken we een lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord in een zin op.

Lezen
Elke dag staat er lezen op het rooster. De kinderen lezen een leesboek, informatieboek, kort verhaal of stripboek. Ook krijgen ze leesinstructie in groepjes bij de juf. Verder flitsen we woorden en zinnen om het tempo te verhogen en toch secuur te lezen.
Voor  Voortgezet Technisch en Begrijpend lezen gebruiken we de nieuwe methode Atlantis.

Oefenen thuis
Spelling: www.spellingoefenen.nl: Kies oefenen, groep 4, woordpakket, taal actief 4 en dan betreffende woordpakket
Tafels: www.gynzykids.nl
Lezen: www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/ Kies niveau 3 of 4