Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

8A

Welkom bij groep 8a

Onze klas
Zoals u hierboven kunt zien bestaat onze klas uit 27 leerlingen met 1 meester en 1 juf. We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De kanjertraining helpt ons hierbij ook. Groep 8 is natuurlijk ook het laatste jaar op de basisschool. Na de zomervakantie gaan wij naar het voortgezet onderwijs. Een nieuwe periode staat op ons te wachten, maar eerst gaan wij dit schooljaar op een leuke en goede manier afsluiten.

Vakken
Wij werken zoals vele groepen dagelijks aan godsdienst, rekenen, taal en spelling. De zaakvakken komen zo’n drie a vier keer per week naar voren. 

Huiswerk
In onze agenda schrijven wij ons huiswerk op. We hebben (bijna) dagelijks huiswerk. Een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Wie is de baas (burgerschap)
In groep 8 krijgen wij enkele lessen over Staatsinrichting. We proberen ook actuele onderwerpen over de politiek in de klas te bespreken, zoals bijvoorbeeld de verkiezingen.


Lezen
Op school besteden we veel tijd aan (vrij) lezen. Voor het vak begrijpend lezen gebruiken we de methode Atlantis. In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. In oktober besteden we extra aandacht aan lezen in de Kinderboekenweek.

Projecten
Elk jaar vieren wij het PWA-feest. De commissie van dit feest maakt er ieder jaar iets leuks van. We verheugen ons er ieder jaar op. Twee keer per jaar hebben wij een crea-ochtend. Ook besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen. Zo vieren wij Kerst in de kerk. Wij hopen dit schooljaar vele feesten te vieren als voorheen.

Laptops
We werken sinds drie jaar met laptops. Het gebruik hiervan wordt een goede gewoonte. Natuurlijk blijven wij ook schrijven in onze schriften, dingen uitrekenen op ons kladblok etc. Schrijven is en blijft belangrijk!


Bovenbouw
Van 10 t/m 12 mei gaan wij op schoolkamp in Lunteren. Hier kijken wij natuurlijk erg naar uit! Ook werken wij dit jaar vanaf maart, aan de ‘afscheidsfilm’. Wij hopen dat onze ouders, ons dan willen helpen/begeleiden voor en tijdens deze avond.