Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

7A

Onze klas
Onze klas bestaat uit 27  leerlingen, een juf en een meester. We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. Belangrijk om te beseffen in groep 7 is dat we allemaal heel verschillend zijn. Deze verschillen worden dit jaar vaak ook meer zichtbaar. Het accepteren van deze verschillen is een mooi gespreksonderwerp. Het maken van foutjes of vergissingen hoort bij ons leerproces en dat is soms best lastig!

Vakken
Dagelijks werken we aan taal, spelling, (begrijpend)lezen, godsdienst en rekenen. Binnen deze vakken komen heel veel nieuwe dingen aan bod. De methodes gaan er ook vanuit dat we een aantal zaken op orde hebben. In de eerste weken van het schooljaar herhalen we deze nog kort en gebruiken deze zaken daarna bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Bij Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur&Techniek duiken we de wereld in. Van klimaten tot wereldoorlogen en de tijd van Wederopbouw, maar ook van voortplanting tot stevige constructies… Alles komt aan bod.

Verkeer
In groep 7 wordt het theoretisch verkeersexamen gedaan. Naast de lessen uit de verkeersmethode, zullen we regelmatig een verkeersexamen oefenen. Het theoretisch verkeersexamen vindt plaats in april. De praktijk oefenen we het beste in het dagelijks leven buiten de schooltijden om.

Voor verdere informatie van de vakken verwijs ik u naar de ‘informatiebrief groep 7 2021-2022’, uitgedeeld op Parro. Hierin staan veel tips voor thuis.
Huiswerk(map)
Elke week plannen we ons huiswerk in. Een agenda is dus een noodzakelijk voorwerp. Dat geldt ook voor de map. Hierin zitten al onze spullen! Een goede voorbereiding op groep 8. Elke vrijdag is er een ‘agenda check’ voor de komende week.

Activiteiten / projecten / gezondheidseducatie
We proberen een aantal excursies en klassenbezoeken te regelen in groep 7. Zo staan de volgende activiteiten op de planning: Drievliet, Hooizolder (thema De Biesbosch), de bieb, gastles van Bureau Halt, Waterraketles (Techniekles) en Het Nationaal Archief (tentoonstelling WOII). Twee keer per jaar hebben wij een creamiddag. Ook besteden wij natuurlijk aandacht aan de christelijke feestdagen. Zo vieren wij kerst in de kerk. Helaas zijn we ook op dit moment nog afhankelijk van de coronamaatregelen en restricties. We houden u via Parro op de hoogte.

Laptops
We werken nu al een aantal jaar met laptops. Het gebruik hiervan wordt een goede gewoonte. Natuurlijk blijven wij ook schrijven in onze schriften, dingen uitrekenen op ons kladblok etc. Schrijven is en blijft belangrijk! Zeker bij het inoefenen, instructie of het uitrekenen van een lastige rekenvraag.