Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

7A

Welkom op de pagina van groep 7a

In onze klas zitten 22 kinderen, 9 jongens en 13 meiden. Samen met de meester zijn we hard aan het werk om onszelf en elkaar beter te leren kennen. Nu we ouder worden kunnen we steeds beter verwoorden wat we denken, voelen en vinden. Naar elkaar luisteren en respect hebben voor de mening van een ander is iets waar we goed op letten. De Kanjertraining helpt ons daar goed bij. We kunnen ons gedrag via de verschillende petten herkennen en eventueel verwoorden waar we onszelf nog kunnen ontwikkelen.

Rekenen.
Rekenen in groep 7 is hard werken! Cijferend optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen worden in de eerste weken aangeleerd/ingeoefend. Verder verdiepen we ons in breuken, verhoudingstabellen, handig rekenstrategieën, meten, tijd- en geld-rekenen. Nieuw dit jaar zijn ook de sectordiagrammen, staafdiagrammen, lijngrafieken, procenten en gemiddelde berekenen. Een heleboel dus!

Taal.
Bij taal duiken we de diepte in. Woordbenoeming, zinsontleding, interpunctie, samengestelde zinnen, debatteren, interviewen, werkstukken, presenteren en stellen (verhalen schrijven) is een greep in de stof van groep 7. We verwerken de lessen sinds dit schooljaar weer op papier met de nieuwe Taal Actief 5 methode. Ze verwachten dat wij al meer kennen dan wij daadwerkelijk hebben geleerd, maar met elkaar komen we er wel.

Spelling.
De weet- en regelwoorden in groep 7 zijn lang en divers in groep 7. Meerdere spellingsproblemen in één woord en leenwoorden uit het Duits, Frans en Engels. Dit vraagt een goede uitleg, veel oefenen en vooral een goede spellingshouding. Goed luisteren; Wat hoor ik allemaal? Waar moet ik allemaal aan denken? Welke regels moet ik toepassen? En vervolgens (en misschien wel de belangrijkste): jezelf checken! Ook spelling verwerken we sinds dit schooljaar op papier. We oefenen veel met het schrijven van zinnen waarin de behandelde categorieën terugkomen. Wat ook een vast onderdeel is van het spellingscurriculum is werkwoordspelling. We herhalen (oefenen verder) met de tegenwoordige tijd en Nieuw is de verleden tijd en voltooide tijd. (Ook hier denkt de methode dat wij dit al kennen, wij zijn dit dus hard aan het oefenen). Een lastig proces met een heel diverse ontwikkeling. De één pikt het heel snel op en de ander blijft worstelen. Ook weer hard werken.

 
En de rest…
Naast al deze nieuwe dingen is er gelukkig ook ruimte voor genoeg andere dingen. We ontdekken, onderzoeken, testen, bedenken, proberen, overleggen, presenteren en acteren tijdens de les van Blink en Engels. Blink is onze methode voor wereldoriëntatie. We behandelen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de jaren 60 en 70 en de tijd tot nu bij geschiedenis. Bij aardrijkskunde ontdekken we waarom Nederland er zo uit ziet zoals het doet, verkennen we Europa en de wereld en de verschillende klimaten die er zijn in de wereld. We werken veel met de atlassen. Voor Engels hebben we voor het eerst elke week huiswerk en toetsen. Aan het einde van het jaar maken we een heuse citotoets voor Engels waarmee we auditieve woordenschat, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schriftelijke woordenschat testen.

Verkeer.
Groep 7 is het jaar waar het schriftelijk examen plaatsvindt. In maart zullen we er helemaal klaar voor zitten! Er kan nu al geoefend worden via de site van Veilig Verkeer Nederland. Op school doen we enkel een schriftelijk examen. De praktijkontwikkeling kunnen wij niet gedegen trainen op school, waardoor dit een verantwoordelijkheid is van ouders.Excursies, evenementen en gastlessen.
Gedurende het jaar hebben we meerdere projecten op de kalender staan. We bezoeken de Hooizolder, Kamp Vught en verschillende zorgbedrijven in Sliedrecht. Ook hebben we gastlessen van o.a. de bibliotheek, bureau Halt en de brandweer. We krijgen genoeg aanbiedingen en kijken altijd of het past binnen de planning.


We gaan er wat van maken dit schooljaar!