Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

5A

Welkom op de pagina van groep 5A!

Onze klas
In groep 5a zitten 21 leerlingen en 1 meester. We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De Kanjertraining helpt ons hierbij, want de basis van een fijne klas is vertrouwen. Met elkaar maken wij er een leuk en leerzaam jaar van en dat lukt heel erg goed in onze klas. Wij hebben het erg fijn met elkaar!

Christelijk onderwijs
Elke ochtend starten wij de dag met gebed. Daarnaast horen we de verhalen uit de Bijbel, zingen hier liederen hierbij en gaan hiermee ook aan de slag door middel van een verwerking. Ook de gitaar komt mooi van pas bij het zingen van deze liederen.

Laptops
Op onze school werken we al een aantal jaar met laptops, dit is erg fijn. De laptop kan ons stof aanbieden op het niveau dat bij ons past. Het is erg belangrijk om daarnaast te blijven schrijven. Hiervoor hebben wij een uitrekenschrift voor rekenen en bij taal en spelling gebruiken wij een werkboek.

Vakken
Elke dag werken wij aan de vakken rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. In groep 5 komen er veel nieuwe onderwerpen voorbij met onze methode Wereld in Getallen 5, maar er zijn ook basisvaardigheden die belangrijk blijven om te oefenen. In groep 5 moeten de kinderen de tafels uit hun hoofd kennen, daar zijn we dus hard mee aan het oefenen.
Voor taal en spelling gebruiken wij Taal Actief 5 waarin wij veel aandacht besteden aan woordenschat, woord- en zinsbouw, taalgebruik en spelling. Bij dat laatste hebben wij spellingscategorieën in de vorm van dieren.
Op school gaan wij aan de slag met technisch én begrijpend lezen door de methode Atlantis. Hierin komen verschillende thema’s aan bod, zoals ‘Over de grens’ en ‘In het wild’.
Voor de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek gebruiken wij de methode Blink. Onderwerpen zoals de hunebedden in Drenthe, de Romeinen in ons land en de gilden in de Middeleeuwen komen langs bij geschiedenis. Terwijl wij met aardrijkskunde weer meer ontdekken over Nederland, alle Nederlandse provincies en over waar ons eten eigenlijk vandaan komt. Met natuur & techniek gaat het dit jaar onder andere over het weer en ons eigen lichaam!
In groep 5 krijgen wij voor het eerst Engels! In de lessen praten wij alleen maar Engels, zodat de kinderen hiermee vertrouwd raken. Onze woordenschat wordt groter door te werken aan woorden rondom de thema's als meeting people, food, health en spare time.