Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

4B

Welkom op de pagina van groep 4B!

Groep 4B, een gezellig stel van 22 kinderen. De groep bestaat uit 22 meisjes en 10 jongens. Juf Julia Kortenhoeven is de juf, zij is er iedere dag. Samen zitten wij in lokaal 7, een lokaal dat terug te vinden is op de bovenste verdieping van het schoolgebouw. In onze groep wordt er hard gewerkt, leren we veel en helpen we elkaar waar dat nodig is. De (Kanvas) Kanjertraining helpt ons hierbij. Door middel van verschillende activiteiten werken wij aan het vormen van een fijne klas waarbij de basis ligt op het vertrouwen. Van dit jaar hopen we een fijn en leerzaam jaar te maken, dat lukt al erg goed in onze klas!

In groep 4 staan er elke dag verschillende vakken op het programma, hieronder een kleine impressie.

Rekenen
Voor het leren rekenen gebruiken wij de methode Wereld in Getallen. Binnen deze methode werken wij voornamelijk digitaal, we maken gebruik van onze eigen laptop. Het optellen en aftrekken gaat al tot 20 en op de getallenlijn weten we alle cijfers tot 100 al goed te plaatsen. We kunnen op een analoge klok de hele en halve uren aflezen, ook als de tijd een aantal uren verzet wordt. Later dit jaar gaan we onder andere aan de slag met het automatiseren en memoriseren van de tafels 1 t/m 10. 

Taal en spelling
Dit jaar hebben wij een nieuwe methode voor taal en spelling! Taal Actief 5 helpt ons, door middel van 8 verschillende thema’s, verder de Nederlandse taal in te duiken. Binnen de methode besteden we onder andere aandacht aan woordenschat, taalgebruik en spelling. Met spelling hebben wij ‘nieuwe’ categorieën, allemaal in de vorm van dierennamen! Elke dag doen wij een vijf-woordendictee waarbij de kinderen de spellingregel hardop moeten verwoorden, bijvoorbeeld: ‘Net als worm. Soms hoor ik /u/, maar die schrijf ik niet.’ De aangeboden woorden worden verwerkt door middel van een schrijfopdracht. De schrijfopdrachten staat in het teken van communicatie. Zo hebben we al geleerd hoe we onszelf kunnen voorstellen door middel van een brief.
Atlantis
Lezen is leuk én belangrijk! Daarom lezen we elke dag. We gebruiken hiervoor de methode Atlantis, waarin technisch lezen en begrijpend lezen gecombineerd worden. We leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis voor leessucces is, staat de leesbeleving in elke les centraal. Naast de dagelijkse leesles wordt er ook iedere dag vrij gelezen. We lezen in strips, informatieboeken of in bibliotheekboeken. Tijdens het leescircuit leren we ook om in tweetallen te lezen. Daarnaast oefenen we regelmatig met het flitsen van woorden, dit om het leestempo te verhogen.
In de klas hebben we een gezellige leeshoek. Hier komen verschillende thema’s aan bod, zoals ‘Op stap’ en ‘Kriebelbeestjes’.

Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek worden gecombineerd in de methode Blink. In deze methode komen verschillende thema’s naar voren. Dit jaar zullen we onder andere gaan leren over architecten, ridders en kastelen, mummies en astronauten.

Schrijven
We schrijven op school in blokletters. Dit jaar leren we alle hoofdletters via de methode Pennenstreken. Omdat de zithouding en de pengreep erg belangrijk zijn tijdens het schrijven, oefenen we hier veel mee.

Gymnastiek
We gymmen op dinsdagochtend van 08:30 tot 09:30 uur in gymzaal De Stoep. De ene week geeft meester Mario (onze vakdocent bewegingsonderwijs) ons les, de andere week geeft onze eigen leerkracht de gymles. Plezier hebben tijdens het bewegen en jezelf steeds een stapje verder ontwikkelen, zijn de belangrijkste doelen in de les.

Uiteraard is er ook tijd voor verkeer, muziek, handvaardigheid en tekenen.

We hopen u zo een beetje een beeld te hebben gegeven van wat we allemaal doen in groep 4.