4A

Welkom op de pagina van groep 4a

Wij zijn een gezellige groep van 30 kinderen. Op maandag en dinsdag staat juf Schipper voor onze klas en op woensdag, donderdag en vrijdag hebben we juf Spek. 

Hoe werken wij?
Om structuur te brengen in onze groep werken we met verschillende hulpmiddelen: dagritmekaarten, het verkeerslicht, een timer (om aan te geven hoelang we over een taak mogen doen) en vraagkaartjes. Ons motto in de klas is: "Iedereen doet mee !"  Dit geldt bij de instructie maar ook bij het samen spelen. 

Om iedereen bij de instructie te betrekken werken we o.a. met bliksembeurten (iedereen krijgt beurten en niet alleen de "vingers" in de groep) en wisborden. We stellen vragen en iedereen noteert het antwoord op zijn bordje. Om te zorgen dat iedereen mag meedoen en meespelen maken we gebruik van de technieken van de Kanjertraining. In oktober zijn we begonnen met deze nieuwe training en de kinderen weten al heel goed welk gedrag bij welke petten hoort.

Rekenen
De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de tafels van 10, 2, 5 en 3. Ook zijn we druk bezig met de sommen tot 100 en over het 10-tal. 
Sommen als 43 + 9 en 54 - 8 vinden we nog best moeilijk maar de komende tijd gaan we hier weer hard mee oefenen. Ook blijven we de sommen tot en met 20 automatiseren. Het is belangrijk om deze sommen snel te kunnen uitrekenen, want ze blijven terugkomen ......tot en  met groep 8.

Spelling
We begonnen het jaar met de klankzuivere woorden. Elke letter die je hoorde, schreef je ook op. Inmiddels zijn we aanbeland bij de weetwoorden (woorden die je "gewoon" moet leren) en de woorden die je anders schrijft dan je ze hoort.
klankzuiver woord: kast
weetwoord: ijs of eis
regelwoord: hond, schrijf je het woord met d of t? Maak het woord langer en je weet het.

Taal
We zijn de afgelopen periode bezig geweest met werkwoorden, zelfstandig naamwoorden en lidwoorden. Ook kwamen het alfabet en samenstellingen aan bod. Ook leerden we recepten en kleine verhaaltjes schrijven. 

Lezen
In onze klas lezen we elke dag in niveaugroepen en we proberen het lezen zo afwisselend mogelijk te maken. Er zijn niveaugroepen die voornamelijk zelfstandig lezen en waarbij de nadruk steeds meer gelegd wordt op het begrijpend lezen. Er zijn ook niveaugroepen die elke dag samen lezen met de leerkracht of de onderwijsassistent. We lezen in de klas strips, informatieboeken, bibliotheekboeken en we lezen achter de computer. Achter de computer oefenen we voornamelijk het begrijpend lezen m.b.v. Muiswerk. 
Net na de herfstvakantie bezochten we de bibliotheek. We leerden waar de boeken staan, maakten een boekenspeurtocht en mochten tenslotte allemaal ons eigen leesboek kiezen. 
Rijke leeromgeving
Leren doe je niet alleen uit boeken of via computers maar ook op andere inspirerende manieren. Daarom kwam de brandweer al in de groep om ons het e.e.a te vertellen over veiligheid en een heuse architect leerde ons hoe we een huis bouwen. Ook bakten we zelf appelbollen en broodegeltjes. 

Oefenen

Spelling: www.spellingoefenen.nl
Kies oefenen, groep 4, woordpakket, taal actief 4 en dan betreffende woordpakket

Tafels: www.tafels-oefenen.nl 

Lezen: www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
Kies niveau 3 of 4