4A

Welkom op de pagina van groep 4a

Onze klas
Onze groep 4A is een enthousiaste en gezellige klas en bestaat uit 23 sociale en behulpzame kinderen en onze juf Femke de Vries.
We houden van hard werken en met elkaar maken we er een gezellig en leerzaam jaar van. Dit lukt ons extra goed door te werken met verschillende hulpmiddelen. We maken gebruik van dagritmekaarten, het stoplicht, een timetimer en vragenkaartjes.


Om te zorgen dat iedereen onderdeel is van de instructie werken we o.a. met beurtenstokjes, zo kun je altijd een beurt krijgen. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van wisbordjes, iedereen noteert het antwoord van de vraag op het wisbordje en zo zijn we allemaal actief.
Ons motto is: “Iedereen hoort er bij en mag meedoen!” Om samen dit motto te kunnen uitdragen en iedereen mee te laten doen maken we gebruik van de technieken van de Kanjertraining. Waarbij we gedrag uitleggen met verschillende kleuren petten.

Rekenen
We werken met de digitale methode Wereld in Getallen 5. We oefenen veel met de sommen tot 20, om zo ook de sommen tot 100 gemakkelijk uit te kunnen rekenen. Aan het eind van het schooljaar rekenen we sommen als 25+34 of 38+24 uit. Ook leren we de tafels 1 tot en met 10. Tijdens de projecttaak besteden we veel tijd aan klokkijken, we leren zowel de analoge als digitale tijd (hele/halve uren en kwartieren). Ook maken we geldsommen en besteden aandacht aan meten en wegen.

Taal
We maken gebruik van de methode Taal Actief. Aan het begin van de week lezen we een verhaal en leren zo nieuwe woorden. We leren zelf verhalen te schrijven en we leren in de andere lessen dingen als het alfabet, samengestelde woorden, woordsoorten (lidwoord, bijvoeglijknaamwoord en zelfstandignaamwoord) en oefenen met het werkwoord.

Spelling
Spelling is onderdeel van de methode Taal Actief. Spellingregels helpen ons om woorden goed te schrijven. Klankzuivere woorden schrijf je goed op door elke letter die je hoort op te schrijven. Weetwoorden, zoals bijvoorbeeld plein leren we door veel te oefenen, hierbij maken we ook regelmatig gebruik van bewegend leren. Daarnaast zijn er ook nog regelwoorden.  Na de voorjaarsvakantie beginnen we met de "bakker regel" (ik hoor een korte klank aan het eind van de klankgroep en schrijf de letter erna twee keer) en de "jager regel" (ik hoor een lange klank aan het eind van de klankgroep en schrijf één letter). Naast de methode oefenen we ook online met spellingswoorden.
 
Lezen
Lezen is in groep 4 erg belangrijk. Daarom lezen we elke dag. We gebruiken hiervoor de methode Atlantis, waarin technisch lezen, begrijpend lezen en leespromotie wordt gecombineerd. 
We hebben elke dag een leesles en er wordt iedere dag minimaal een kwartier vrij gelezen. We werken met verschillende niveaugroepen, zodat het lezen bij iedereen goed aansluit. Sommige niveaugroepen lezen iedere dag samen met de leerkracht of de onderwijsassistent. In de klas lezen we voornamelijk bibliotheekboeken, strips en informatieboeken. Af en toe komt de bibliotheek langs om boeken te brengen en promoten.
Vanaf de herfstvakantie maken we gebruik van de leeshoek. Hier mogen we om de beurt met een groepje (vrij) lezen.
 
Wereldoriëntatie
We werken met de methode Blink, hierbij komen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek wisselend aan bod. Onderwerpen als architecten, ridders en kastelen, mummies en astronauten komen tijdens deze lessen aan de orde. We kijken o.a. naar een filmpje, maken allerlei opdrachten aan de hand van een werkboek en afhankelijk van het thema is er nog een les waarin we praktisch aan de slag gaan met onze nieuwe kennis.Voor eventueel extra oefenen:
Spelling: www.spellingoefenen.nl
Kies oefenen, groep 4, woordpakket, taal actief 4 en dan het betreffende woordpakket

Tafels: www.tafels-oefenen.nl 

Lezen: www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
Kies niveau 3 of 4