Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.
Een bijzondere basis, in een wereld van verschil.

3A

Yes! In groep 3 leren we lezen!
Dat klopt inderdaad en dat is erg leuk, maar we doen nog veel meer in groep 3.
Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder.

Wij zijn groep 3A en zitten in lokaal 6. In onze groep zitten 21 kinderen. De leerkrachten van deze groep zijn meester Hoftijzer (ma, do en vrijdag) en juf Honkoop (di en wo).
In groep 3 staat er elke dag lezen, schrijven en rekenen op het programma. Dit zijn niet de enige vakken in groep 3, hieronder een kleine impressie!

Godsdienst
Elke dag in groep 3 starten we met elkaar welkom heten, het gebed en twee keer in de week wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld. Op maandag wordt er een inleidend verhaal verteld over de Bijbelverhalen die in de betreffende week naar voren komen. Ook is er regelmatig ruimte voor een verwerking van het Bijbelverhaal of het zingen van Bijbelse liedjes. De methode die we gebruiken heet Kind op Maandag.

Lezen
Wij leren lezen met de methode Veilig Leren Lezen. De bij “Zoem” helpt ons hierbij. Het eerste half jaar in groep 3 leren wij om de dag een nieuwe letter erbij. De geleerde letters komen op het letterbord te hangen. Met deze letters gaan we al snel woorden maken en lezen. In het begin zijn dit vooral woorden met twee of drie letters. Later in het jaar worden de woorden steeds langer en leren wij ook langere zinnen te lezen. Behalve het lezen van woorden, wordt er ook veel geoefend  het schrijven van woorden. Gelukkig hebben wij een heel jaar de tijd om het lezen en schrijven onder de knie te krijgen.Elke dag is er ook ruimte voor vrij lezen. Er zijn veel verschillende soorten boeken/tijdschriften in de klas. De kinderen mogen dan zelf een boek of tijdschrift uitkiezen om te gaan lezen.

Rekenen
Voor het leren rekenen gebruiken wij de methode De Wereld in Getallen. In het begin van groep 3 wordt er nog veel geoefend met optellen, terugtellen, tellen van hoeveelheden en de begrippen meer/minder/evenveel. Al snel volgen ook de + en de – sommen, het splitsen van getallen (6= 2 en 4, maar ook 3 en 3), het verdelen van aantallen, het plaatsen van de getallen 0 t/m 100 op de getallenlijn en het klokkijken (voornamelijk hele en halve uren). Ook het meten en wegen en het aflezen van een plattegrond komen in groep 3 al naar voren.

Schrijven
Wij leren schrijven met de methode Pennenstreken, dit doen wij met blokletters. Pennenstreken sluit goed aan bij Veilig Leren Lezen. Als leerlingen letters kunnen schrijven, herkennen en onderscheiden zij de letters daarna sneller. Dat helpt het leren lezen! Eerst zullen we veel oefenen met de pengreep en een goede zithouding.
 
Biologie, Aardrijkskunde en Geschiedenis
Deze drie vakken worden gecombineerd in de methode Blink. In deze methode komen verschillende thema's naar voren waar wij vervolgens een aantal weken over werken. Verschillende onderwerpen komen hier naar voren: ‘Beestjes in de buurt’, ‘Mijn geschiedenis’ en ‘Op wereldreis’.

Verkeer
We geven een aantal verkeerslessen in groep 3. Hierbij komen de verkeersborden aan de orde en belangrijke verkeersregels. Ook veiligheid speelt een belangrijke rol in de verkeerslessen.

Creatieve vakken
In groep 3 is er veel ruimte voor de creatieve vakken: tekenen, handvaardigheid en muziek. Wij proberen deze vakken bij het thema aan te laten sluiten waar we op dat moment in de klas mee bezig zijn. Bij tekenen en handvaardigheid laten we zoveel mogelijk verschillende technieken/werkvormen aan bod komen.

Kanjertraining
Kanjertraining is een training die ons met behulp van een verhaal en spellen leert hoe we goed met elkaar om kunnen gaan. Ook de zwarte, rode, witte en gele pet spelen een belangrijk rol.
Op deze manier is en blijft het gezellig in groep 3!


Wij hopen u zo een beetje een beeld te hebben gegeven van wat we allemaal doen in groep 3.