School-Maatschappelijk Werk


Het Sociaal Team van de gemeente Sliedrecht heeft maatschappelijk werkers in dienst die samenwerken met de scholen: de school-maatschappelijk werkers (SMW)

Kinderen kunnen soms problemen ervaren die niet direct met school of met leren te maken hebben, maar meer met de thuissituatie, de leefomgeving, of bepaalde eigen kenmerken. Als ouders kunt u altijd op school terecht met zorgen over uw kind; bij de leerkracht, de directeur, de intern begeleider, en uiteraard soswieso bij de vertrouwenspersoon (voor namen: zie de schoolgids, 4.12). 

De school kan u helpen met doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg. Vaak zal dat via de maatschappelijk werker van het Sociaal Team / Jeugdteam gaan die aan onze school is verbonden. Maar u kunt als ouders ook rechtstreeks contact opnemen met de SMW. De SMW die aan de PWA is verbonden is op dit moment mevr. Josca Bor. Zij houdt inloopspreekuren op school en op de locatie van het Sociaal Team: Het Bonkelaarhuis op het Bonkelaarplein. U kunt tijdens inloopspreekuren (rooster: zie onder) zonder afspraak terecht. Wilt u op een ander moment afspreken met de SMW, dan kunt u bellen of mailen: 0184-420539 / schoolmaatschappelijkwerk@sociaalteamsliedrecht.nl.Informatiebrieven voor ouders van SMW:

Nieuwsbrief najaar 2019