Welkom op de pagina van groep 7C

Onze klas
Onze klas bestaat uit 22 leerlingen een meester en een juffrouw op woensdag. We werken hard, leren veel en helpen elkaar waar nodig. De kanjertraining helpt ons hierbij. Met kanjertraining gaat het over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met elkaar proberen we er een leuk en leerzaam jaar van te maken.

Vakken
Iedere dag werken we aan godsdienst, rekenen, taal en spelling. De zaakvakken en begrijpend lezen komen ook iedere week aan bod. Ook besteden wij aandacht aan het nieuwe vak ZIP. Dit is een beknopt programma waarbij alle onderdelen van informatieverwerking naar voren komen, zoals: naslagwerken hanteren, schema’s, tabellen en grafieken lezen, kaartlezen en informatie opzoeken. Natuurlijk mogen handvaardigheid en tekenen niet ontbreken.

Verkeer
In groep 7 wordt het theoretisch verkeersexamen gedaan. Naast de lessen uit de verkeersmethode, zullen we regelmatig een verkeersexamen oefenen. Het theoretisch verkeersexamen is eind maart/begin april.
Huiswerk
In onze agenda / schoolbord schrijven wij ons huiswerk op. We hebben ongeveer 3x per week huiswerk. Een goede voorbereiding op groep 8.

Activiteiten / projecten
Elk jaar vieren wij het PWA-feest. Het thema voor dit jaar is nog onbekend. Daarnaast ondernemen wij in groep 7 ook leuke en leerzame activiteiten. Zo staan de volgende activiteiten al op de planning: Het Archeon, sinterklaas, de Hooizolder, Waterraketles (Techniekles) en Het Nationaal Archief (tentoonstelling WOII).

Twee keer per jaar hebben wij een creamiddag. Ook besteden wij aandacht aan de christelijke feestdagen. Zo vieren wij kerst in de kerk.

Laptops
We werken nu voor het derde jaar met laptops. Het gebruik hiervan wordt een goede gewoonte. Natuurlijk blijven wij ook schrijven in onze schriften, dingen uitrekenen op ons kladblok etc. Schrijven is en blijft belangrijk!