Welkom op de pagina van groep 6C

Welkom in groep 6c
Wij nemen elke dag plaats in lokaal 2 in de lange gang. In onze klas hebben we een mooie verdeling tussen de jongens en de meiden. In totaal 9 jongens en ook 9 meiden! Wij werken elke ochtend hard aan de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Wij kunnen steeds beter zelfstandig werken, maar ook werken we vaak in 2-tallen of in groepjes. Elke ochtend starten we met lezen of een andere begintaak, dit is altijd een rustige start van de dag. Daarna luisteren we naar een verhaal uit de bijbel, zingen we liedjes en starten we de dag met bidden.

In de middag…
Gaan wij vaak op onderzoek uit, dit doen we bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Wij onderzoeken door middel van bronnen op de laptop, proefjes uitvoeren, informatie halen uit filmpjes of zelf iets bouwen van techniek. Ook proberen we steeds beter Engels te leren, zijn we creatief of gaan we lekker sporten in de Valk.
 
Kanjertraining
Vorig schooljaar zijn wij gestart met de Kanjertraining. Tijdens deze lessen praten wij met elkaar over onze ideeën en gevoelens. Ondanks dat wij elkaar al lang kennen, leren wij elkaar steeds een beetje beter kennen. Dit schooljaar gaan we leren hoe we voor onszelf kunnen opkomen en onszelf te presenteren. Wij geven elkaar tips en tops. Dit is best wel heel erg spannend, maar zeker leerzaam! Tussendoor doen we oefeningen/spelletjes om elkaar te leren kennen en elkaar vertrouwen.
 
Laptops
We hebben in de klas allemaal onze eigen laptop, deze verzamelen we in de laptopkar achterin de klas. Met rekenen, taal, spelling en ook regelmatig met begrijpend lezen verwerken we onze lessen via de laptop. We doen dit nadat we van de juf uitleg hebben gekregen en met elkaar hebben geoefend. Ook werken we met Word, Teams en PowerPoint. Verder kunnen we het automatiseren van bijvoorbeeld de tafelsommen ook fijn oefenen met de laptop.

Gymnastiek
Op dinsdagochtend gaan we gymmen met meester Theo de Groot en op vrijdagmiddag gaan we voor de tweede keer naar de gym. We doen dit lekker dichtbij in sporthal de Valk.