Welkom op de pagina van groep 5B

Hallo daar en welkom in onze gezellige groep 5B! Wij zijn een gezellige klas van 6 jongens en 14 meiden. In groep 5 leren wij een boel nieuwe dingen. Natuurlijk hebben wij vakken zoals taal, spelling, lezen en rekenen, maar dit jaar ook aardrijkskunde, geschiedenis biologie en Engels. Dit laatste vak is op de foto te zien!

Wij werken in de klas op verschillende manieren. Zo werken wij regelmatig in groepjes, zodat we veel van elkaar kunnen leren. Zeker tijdens vakken als geschiedenis, natuur en aardrijkskunde werken we veel samen.

Kanjertraining
In onze groep helpen wij elkaar en zijn we aardig tegen elkaar. Dit leren wij met de lessen van de Kanjertraining. Wij oefenen door middel van toneelstukjes te reageren op de witte pet manier. Ook werken wij in een werkschrift. We houden rekening met elkaar en geven elkaar tips en tops.

Oftewel: we werken met vertrouwen. Vertrouwen in onszelf, maar ook in de ander.

Laptops
Vanaf groep 5 mogen wij werken met de laptops. Dat is best spannend. Iets wat je het hele schooljaar gebruikt (en zelfs erna!) moet je natuurlijk zuinig op zijn. Hoe houdt je de laptop vast, hoe sluit je hem netjes af, waar kan ik alle programma’s voor de les vinden. Zomaar wat dingen wat we aan het begin van het schooljaar moesten ontdekken. Maar dit is helemaal gelukt en hebben het gebruik van de laptop nog verder kunnen uitbreiden. Zo werken wij in Word, kunnen wij plaatjes opzoeken en deze vervolgens in een PowerPoint zetten. Erg leerzaam, maar ook leuk om te doen!

Beweging
Natuurlijk zitten we niet alleen maar stil achter onze laptops. Beweging is natuurlijk ook erg belangrijk. Op de dinsdagmorgen wordt er gegymd met meester Theo. Op de donderdagmiddag krijgen we gym van onze eigen meester.