6B

Welkom op de pagina van groep 6b

Onze klas

Onze klas bestaat dit jaar uit 27 leerlingen, 1 juf en 1 meester. We zijn echte Kanjers en we gedragen ons zoals we bij de Kanjertraining leren. Daarbij lossen we problemen op door duidelijk aan te geven wat we graag zouden willen en wat we fijn vinden. Als het mis gaat zoeken we iemand op waarmee het wel goed gaat.

Vakken
In groep 6 werken we aan allerlei verschillende dingen. Zomaar een lijstje om u een idee te geven:

Rekenen
Kennismaken met breuken, verhoudingstabellen, inhoudsmaten, oppervlakte en nog veel meer.

Taal
Persoonsvormen, onderwerpen, gezegdes, verhalen schrijven, allerlei dichtvormen, discussiëren, woordenschat en ga zo maar door.

Spelling
Er komen niet veel nieuwe regels meer langs, maar de woorden worden langer en ingewikkelder. In veel woorden komen nu meerdere spellingsregels voor.

Zaakvakken
We werken met Blink, een nieuwe methode die op allerlei manieren probeert om de kinderen zelf dingen te laten ontdekken van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Dit gebeurt door middel van spelletjes, onderzoeken, presentaties, experimenten enzovoort.

Laptops
We werken veel met laptops. Op die laptops oefenen we de lesstof in. Dat is heel handig, want de laptop vertelt je meteen welke som goed is en welke niet en je kunt jezelf direct verbeteren. Tegelijk lopen we ook weleens tegen de beperkingen van de techniek op, maar gelukkig weten we steeds beter wat wel en niet kan. Uiteraard werken we ook nog gewoon op papier. 

Gymnastiek
Natuurlijk doen we nog veel meer. Zo gymmen we met 2 klassen tegelijk in een grote gymzaal. Daarbij ligt de focus op het leren kennen en verleggen van je eigen grenzen, veiligheid en plezier in beweging.

Projecten
Ook werken we aan allerlei projecten, zoals bijvoorbeeld het PWA-feest in het voorjaar, of de Kerstviering in december. 

Bovenbouw 
In groep 6 worden we al echte bovenbouwers. We zijn een klas die houdt van gezelligheid en samen lol maken. Maar ook een klas die graag samenwerkt. Niveauverschillen worden groter, maar daar gaan we goed mee om: Ieder leert op zijn eigen manier!