4B

Welkom op de pagina van groep 4B!

Welkom op de pagina van groep 4b.
 
In onze groep zitten 18 kinderen: 8 meisjes en 10 jongens. Op maandag, dinsdag en donderdag is juf Klip onze juf en op woensdag -en vrijdagmorgen werkt juf Honkoop.

Hoe werken we in de groep?
Op het bord hangen de dagritmekaarten die ons vertellen wat er die dag op het programma staat. Het is fijn als alle kinderen meedoen met de les. We werken daarom met bliksembeurten. De juf stelt een vraag, kinderen krijgen bedenktijd en tot slot vertellen enkele kinderen wat het antwoord is. Ook werken we met een wisbordje. Hierop schrijf je jouw antwoord en houd je het bordje omhoog. De juf ziet zo snel of je de lesstof begrijpt. De kanjertraining leert ons dat we in de groep elkaar vertrouwen, elkaar helpen en samenwerken. De witte, rode, zwarte en gele pet helpen ons hierbij.
 
Rekenen
In groep 4 leren we de tafel van 1,2,3,4,5 en 10.  We oefenen de sommen tot 20 goed om zo ook de sommen tot 100 gemakkelijker uit te kunnen rekenen. Aan het eind van het schooljaar rekenen we sommen als 25+ 34 of 38+24 uit. Tijdens de projecttaak besteden we veel tijd aan klokkijken analoog en digitaal (hele/halve uren en kwartieren) Ook maken we geldsommen en besteden aandacht aan meten en wegen.
 
Spelling
Spellingregels helpen ons om woorden goed te schrijven. Klankzuivere woorden schrijf je goed op door elke letter die je hoort op te schrijven. Weetwoorden leren we door veel te oefenen. Schrijven we plein of plijn. Daarnaast zijn er ook nog regelwoorden. Schrijf ik hond met een d of t? Maak er meer van en je weet het. Bakker regel(ik hoor een korte klank aan het eind van de klankgroep en schrijf de letter erna twee x) Jager regel(ik hoor een lange klank aan het eind van de klankgroep en hoef maar 1 letter op te schrijven)

 
Taal
We lezen een verhaal en leren zo nieuwe woorden. Ook schrijven we een eigen verhaal op, of vertellen dit aan elkaar. Daarnaast leren we het alfabet, samengestelde woorden en zoeken we een lidwoord, zelfstandig naamwoord en werkwoord in een zin op.
 
Lezen
Elke dag staat er circuitlezen op het rooster. We lezen een leesboek, informatieboek, kort verhaal of stripboek. Elke dag wat anders. Ook krijgen kinderen leesinstructie in groepjes bij de juf of bij de onderwijsassistent. Achter de computer oefenen we begrijpend lezen m.b.v. het programma Muiswerk.

Wereldoriëntatie
We werken met de methode Blink. Onderwerpen als architecten, ridders en kastelen, mummies, astronauten komen tijdens deze lessen aan de orde. We kijken o.a. naar een filmpje en werken in ons werkboek
 
Oefenen thuis
Spelling: www.spellingoefenen.nl
Kies oefenen, groep 4, woordpakket, taal actief 4 en dan betreffende woordpakket

Tafels: www.tafelsoefenen.nl   www.onlineklas.nl

Lezen: www.regenboog-gorinchem.nl/woordentrainer/
Kies niveau 3 of 4