Beleid tegen pesten

Beleid tegen pesten.

Op onze school heerst een veilig en prettig pedagogisch klimaat. Dat vinden we niet alleen zelf, maar dat blijkt ook uit (landelijk genormeerde) onderzoeken onder leerlingen, ouders en personeel. Ook de onderwijsinspectie kwalificeerde dit aspect op onze school als "goed".

Natuurlijk zijn we daar als team blij mee en trots op. Maar... het betekent niet dat er op onze school nooit gepest wordt. En pesten is altijd erg. Voor het slachtoffer, maar ook voor de pester. Want pesten is iets waar alle betrokkenen ongelukkig van worden.

In schooljaar 2008-2009 hebben we gedegen onderzoek gedaan naar wat de beste manieren zijn om pestgedrag op school aan te pakken, en vooral: te voorkómen. Dat onderzoek heeft geleid tot scholing voor ons personeel en een vernieuwd beleidsplan, waar we als team enthousiast mee aan de slag zijn gegaan in schooljaar 2009-2010.

De uitgangspunten in dit plan gelden tot op de dag van vandaag, en zijn nog steeds even valide en waardevol. Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden, hebben we ook de hulp van alle ouders nodig. We hopen dat u ons ondersteunt.

Dit beleidsplan "Geef me de vijf!", een schooldocument gericht op leerkrachten, is ook voor u als ouder in te zien. We hopen dat u een keer de moeite neemt om het te lezen, zodat u weet waar wij met elkaar voor willen staan. Onder het plaatje vindt u diverse links.

                

Om e.e.a. te lezen en te bekijken, kunt op een van onderstaande links klikken. 

SCHOOLBELEIDSPLAN "GEEF ME DE VIJF!"

INVULFORMULIEREN VOOR DE KINDEREN  (Lees in het plan wanneer en waarom we die gebruiken)

DE VIJF BASISREGELS IN PICTOGRAMMEN (voor de kleuters)