Aanmelden van leerlingen

Algemeen
In onderstaande  tekst kunt u lezen hoe de aanmelding van nieuwe leerlingen verloopt.
Wilt u voordat u uw kind bij ons aanmeldt liever eerst eens bij ons langs komen voor een rondleiding of vrijblijvend gesprek, dan bent u  -op afspraak- van harte welkom,  U kunt een afspraak maken met de directie:
Locatie Valkweg 2 - directeur Willemieke van Wingerden: tel: 0184 416057 / mail: pwavalkweg@pwa95.nl 
Locatie Prof. van der Waalslaan 2 - directeur Thon Koning: tel. 0184 416662 / mail: pwawaalslaan@pwa95.nl 
Veel informatie vindt u ook in onze schoolgids, die u kunt lezen hier op de website. Wilt u een papieren schoolgids thuisgestuurd krijgen, stuur ons dan even een mailtje (administratie@pwa95.nl).

Aanmelden van nieuwe leerlingen voor groep 1:
De gemeente Sliedrecht stuurt in januari aan alle ouders met een kind dat in het daarop volgende schooljaar (1 oktober tot 1 oktober) 4 jaar wordt, een aanmeldformulier. U hoeft hier dus zelf niet achteraan te gaan. Dit formulier kan ingeleverd worden op een school in Sliedrecht naar keuze. Op elke laatste woensdag van januari houden alle basisscholen in Sliedrecht hun Open Dag, 's morgens en 's avonds.  De aanmeldformulieren kunnen in januari en februari ingeleverd worden. Bij inlevering na 1 maart doen we ons best, maar is plaatsing op de locatie van uw keuze niet meer gegarandeerd, omdat dan de planning voor het nieuwe schooljaar (hoeveel groepen/ hoeveel leerkrachten) gemaakt wordt.  U ontvangt van ons een bevestiging van aanmelding. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek krijgt u allerlei aanvullende informatie en kunt u al uw vragen stellen.  We maken dan ook afspraken over wenmomenten vóór de 4e verjaardag. Natuurlijk vinden we het leuk als uw kind meekomt naar de intake, maar sommige ouders praten liever zonder hun kind erbij. We laten die keuze aan u.

Download het aanmeldformulier van de gemeente Sliedrecht voor kinderen die nog geen 4 jaar zijn.
U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend bij ons afgeven, in de brievenbus doen, of via post of mail sturen. U ontvangt van ons dan een bevestiging van aanmelding.

Aanmelden als u door verhuizing in onze wijk komt te wonen met schoolgaande kinderen:
Wanneer u hier komt wonen en u heeft een of meerdere schoolgaande kinderen die u op onze school geplaatst zou willen hebben, neemt u dan zo vroeg als mogelijk contact op met de directeur van de locatie van uw keuze.  Wij zullen ons best doen om uw kind(eren) te plaatsen op de locatie van uw keuze, maar het kan zijn dat er groepen zijn die 'vol' zijn. Hierbij hanteren wij geen absoluut aantal als grens, maar kijken wij vooral naar de samenstelling van de betreffende groep, ook in relatie met de ondersteuningsbehoefte van uw kind.
U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek, en we plannen in overleg een kennismakingsmoment voor uw kind in de nieuwe groep.

Aanmelden als u wilt wisselen van school om andere redenen dan verhuizing:
Ga altijd eerst in gesprek met de directeur van de huidige school van uw kind om te kijken of problemen opgelost kunnen worden. Na deze stap kunt u bij ons een gesprek aanvragen, bij de directeur van de locatie van uw keuze. Wij zullen na dat gesprek contact opnemen met de school van herkomst om de zienswijze van de school te horen. Als we met elkaar tot de conclusie komen dat het in het belang van het kind is om van school te veranderen, en als wij inschatten dat we kunnen voldoen aan de verwachtingen van de ouders en de onderwijsbehoefte van het kind, dan staan we open voor inschrijving op onze school. Ook dan geldt bovenstaande tekst, over groepen die 'vol' kunnen zijn. Onderwijskundige adviezen van de school van herkomst, zoals een jaar doubleren, of verwijzing naar een andere vorm van onderwijs, zullen wij in principe overnemen, omdat deze adviezen gegeven zijn door professionals waar we vertrouwen in hebben. Als ouders geen toestemming geven aan de school van herkomst om dit soort informatie over te dragen, kan dat een reden zijn om een kind niet in te schrijven. Deze werkwijze geldt voor alle scholen in Sliedrecht. 

In alle bovenstaande gevallen geldt het volgende:
De Prins Willem-Alexanderschool is een christelijke school. Deze christelijke identiteit is belangrijk voor ons.  Ieder kind is bij ons van harte welkom, zonder onderscheid, en ongeacht religie of achtergrond. Wij vragen echter aan alle ouders die hun kind willen inschrijven op onze school, om onze christelijke identiteit te respecteren. U tekent hiervoor een verklaring die nodig is om uw kind bij ons in te schrijven. Daarmee geeft u aan dat u positief staat tegenover het feit dat wij opvoeden en onderwijzen vanuit onze christelijke identiteit, dat u  zich op school zult houden aan de omgangsvormen die daarbij passen, en dat uw kind mee mag doen met alle activiteiten die daaruit voortvloeien, zoals kerst- en paasvieringen, bidden en zingen. Heeft u vragen hierover, vraag dan gerust een gesprek aan met de directeur.