Aanmelden van leerlingen

Als uw kind nog geen 4 jaar is.
De gemeente Sliedrecht stuurt elk jaar in januari aan alle ouders in de gemeente met een kind dat in het daarop volgende schooljaar (dat loopt administratief van 1 oktober tot 1 oktober) 4 jaar wordt, een aanmeldformulier. Dit formulier kan ingeleverd worden op een school in Sliedrecht naar keuze. Op de laatste woensdag van januari houden alle basisscholen in Sliedrecht hun Open Dag, 's morgens en 's avonds. Op deze dag kunnen de inschrijfformulieren worden ingeleverd.  Dat kan ook eerder of later. Bij inlevering na 1 maart doen we ons best, maar is plaatsing op de locatie van uw keuze niet meer gegarandeerd, omdat dan de planning voor het nieuwe schooljaar (hoeveel groepen/ hoeveel leerkrachten) gemaakt wordt.  Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek, en een inschrijfformulier. Na bespreking van dit formulier op school wordt de inschrijving definitief gemaakt. 

Als u door verhuizing in Sliedrecht / in onze wijk komt te wonen
Wanneer u hier komt wonen en u heeft een of meerdere schoolgaande kinderen die u op onze school geplaatst zou willen hebben, neemt u dan zo vroeg als mogelijk contact op met de directeur van de locatie van uw keuze.  Wij zullen ons best doen om uw kind(eren) te plaatsen op de locatie van uw keuze, maar het kan zijn dat er groepen zijn die 'vol' zijn. Hierbij hanteren wij geen absoluut aantal als grens, maar kijken wij vooral naar de samenstelling van de betreffende groep, ook in relatie met de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Als u binnen Sliedrecht wilt wisselen van school om andere redenen dan verhuizing
Ga altijd eerst in gesprek met de directeur van de huidige school van uw kind om te kijken of problemen opgelost kunnen worden. Na deze stap kunt u een gesprek aanvragen bij de directeur van de locatie van uw keuze. De directeur zal na een verkennend gesprek met u contact opnemen met de school van herkomst om de zienswijze van de school te horen. Als we met elkaar tot de conclusie komen dat het in het belang van het kind is om van school te veranderen, en als wij inschatten dat we kunnen voldoen aan de verwachtingen van de ouders, dan staan we open voor inschrijving op onze school. Ook dan geldt bovenstaande, betreffende groepen die 'vol' kunnen zijn. Onderwijskundige adviezen van de school van herkomst, zoals een jaar doubleren, verwijzing naar het Speciaal Basisonderwijs, of ondersteuningsarrangementen, zullen wij altijd overnemen, omdat deze adviezen gegeven zijn door professionals waar we vertrouwen in hebben. Deze werkwijze geldt voor alle scholen in Sliedrecht.

In alle bovenstaande gevallen geldt het volgende:
De Prins Willem-Alexanderschool is een christelijke school. Deze christelijke identiteit is belangrijk voor ons.  Ieder kind is bij ons van harte welkom, ongeacht religie of achtergrond. Wij vragen echter aan alle ouders die hun kind willen inschrijven op onze school, om de christelijke identiteit te onderschrijven (als u hier van harte voor kiest) óf te respecteren. U tekent hiervoor een verklaring die nodig is om uw kind bij ons in te schrijven. Daarmee geeft u aan dat u positief staat tegenover het feit dat wij opvoeden en onderwijzen vanuit onze christelijke identiteit, dat u  zich op school zult houden aan de omgangsvormen die daarbij passen, en dat uw kind mee mag doen met alle activiteiten die daaruit voortvloeien, zoals kerst- en paasvieringen, bidden en zingen. Heeft u vragen hierover, vraag dan gerust een gesprek aan met de directeur.