euteropvang Prins Willem-Alexanderschool Op onze school is sinds augustus 2014 een peuterspeelzaal / peuteropvang van

Peuteropvang Prins Willem-Alexanderschool

Op onze school is sinds augustus 2014 een peuterspeelzaal / peuteropvang van "Eigenwijs"; een christelijke organisatie voor kinderopvang. Momenteel draaien er twee groepen; elke groep twee dagdelen. Wanneer er meer aanmeldingen komen, zal er een derde groep gestart worden. Op elke peutergroep in onze school werken twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en een stagiaire. Zij worden ondersteund en aangestuurd door de directie van Eigenwijs. 

Deze peuteropvang is gerealiseerd op locatie Valkweg, maar ook bedoeld voor kinderen die vervolgens door willen stromen naar groep 1 op de locatie Van der Waalslaan. De tijden van halen en brengen zijn flexibel op elkaar afgestemd. Ouders hebben dus voldoende tijd om kinderen op verschillende locaties te halen en brengen, als ze zowel een kleuter als een peuter hebben. In het gebouw aan de Van der Waalslaan zijn vooralsnog geen lokalen vrij om een peutergroep te starten, vandaar dat kinderen die als kleuter naar deze locatie zullen gaan, als peuter eerst terecht kunnen op locatie Valkweg. Onze gebouwen liggen gelukkig heel dicht bij elkaar.

Het beleid voor peuterspeelzalen en kinderopvang binnen de gemeente Sliedrecht is per 1 januari 2015 geharmoniseerd door een nieuwe landelijke wet. Vanaf deze datum verandert de vertrouwde naam 'peuterspeelzaal' officieel overal in 'peuteropvang' en valt deze opvang onder de wet kinderopvang. 

Door de harrmonisatiewet verandert ook de manier van financiering van (alle) peuterspeelzalen. Voorheen betaalden ouders een ouderbijdrage voor een peuterspeelzaal, die verder door de overheid werd bekostigd. Vanaf 1 januari 2015 betaalt u rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie en vraagt u een tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst (bijvoorbeeld gezinnen met kostwinnersmodel of ouders met een uitkering) blijft de gemeente de opvang financieren en betalen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Eigenwijs. Klik op onderstaande link voor verdere informatie: