OUDERS VAN WAARDE
is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden en medezeggenschapsraden in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. De organisatie zet zich in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Het hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen!

De Prins Willem-Alexanderschool is lid van deze vereniging. Wij ondersteunen de doelstellingen van OUDERS VAN WAARDE van harte, en vinden ouderbetrokkenheid een groot goed.

OUDERS VAN WAARDE geeft vier keer per jaar een leuk informatief online magazine uit voor ouders van schoolgaande kinderen: "Thuis & School". U kunt dit tijdschrift lezen via onderstaande link:

Twee keer per jaar geeft OUDERS VAN WAARDE ook een papieren MAGAZINE uit. Rond de kerstvakantie het blad "OUDERS, BESTE WENSEN" en tegen de zomervakantie het blad "OUDERS, BEDANKT". Onze school heeft een abonnement voor 50 exemplaren. We plaatsen die in het folderrek bij de ingang, en ouders die dat leuk vinden, kunnen er een meenemen. Heeft u het blad uit, dan kunt het eventueel ook weer terugzetten, zodat zoveel mogelijk ouders van school het blad kunnen lezen.